Audit
Bugetul activitatii generale_000047
Convocator AGOA AGEA 2019
Raport al Comisiei de cenzori _000046
Raportul de gestiune al administratorilor_000045
Situatii financiare anuale_000048
Buletin de vot prin coresp Agoa Fam 2019
Buletin de vot prin corespondeta Agea Fam 2019
Procura generala Fam Agoa Agea apr 2019
Procura sepeciala Agoa 2019
Procura speciala Fam Agea 2019
Situatii financiare anuale_000048
Memoriu justificativ Investitii 2019
Proiect hotarare AGEA aprilie 2019
Proiect hotarare AGOA aprilie 2019
Raport curent repartizare profit Famos
Hotarare nr.1 AGEA FAMOS_000126
Hotarare nr.1 AGOA FAMOS_000127
 
Inapoi la pagina principala